Tehnoülevaatuse vahendamine

Tehnoülevaatuse vahendamine

Tehnoülevaatuse eesmärk on sõiduki liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehnoseisundi tagamine. Õigesti hooldatud ja töökorras sõiduk, mis vastab kõigile ohutusnõuetele, võib liiklusõnnetusse sattuda väiksema tõenäosusega. Vale seadistus ja ebapiisav hooldus kahjustab lisaks mootorile ka keskkonda, põhjustades suuremat saastet ja kütusekulu. Tehnonõuetele mittevastav sõiduk suurendab maanteeliikluses juhtuvate õnnetuste tõenäosust.

Automaailma Bosch Car Service autoteenindustes on võimalik lasta ka oma autole tehnoülevaatus ära teha. Tehnoülevaatust ei teosta me ise vaid kasutame selleks väga häid koostööparnereid. Miks siis mitte autot otse tehnoülevaatuspunkti viia? Meie autoteenindustes kontrollime enne ülevaatusele minekut ega autol ei ole selliseid vigu mis võiksid ülevaatuse läbimist takistada ja koostöös kliendiga likvideerime need vead ja alles seejärel laseme autole tehoülevaatuse teostada.

Meelespea enne tehnoülevaatusele tulekut

Auto ülevaatusele tulles võta kaasa sõiduki registreerimistunnistus, kuhu peale tehnoülevaatuse teostamist tehakse vastav kanne. Kui tuled korduvülevaatusele, siis tuleb lisaks kaasa võtta ka eelmise ülevaatuse kontrollkaart.
Enne ülevaatusele tulekut veendu, kas autos on olemas:

 • Tulekustuti- tulekustutil kontrollitakse ka säilivusaega.
 • Ohukolmnurk
 • Tõkiskingad

Mida tehnoülevaatusel kontrollitakse

Tehnoülevaataja kontrollib sõiduki salongis järgnevaid osasid:

 • ülevaataja kontrollib sõiduki salongis järgnevaid osasid:
 • Rooliratas ja helisignaal seadme lüliti
 • Roolisamba külge kinnitatavad hoovad/kangid
 • Tulede- ja soojapuhuri lüliti
 • Päikesesirm ja kapoti avamis hoob
 • Käigukang ja seisupiduri hoob
 • Aknaklaasi tõstuki lülitid ja hoovad
 • Ukselingid (sisemised ja välimised)
 • Turvavööd, turvavöö pandlad ja lukustid
 • Istme reguleerimislülitid või -hoovad
 • Kütusepaagi luugi avamis hoob või lüliti ja kütusepaagi kork
 • Lisavarustus
 • Süütevõti ja sõiduki registreerimisdokumendid
 • Avariiväljapääsu lüliti (olemasolul)