Garantiiremont

 

Garantiiremont

Garantiiremonti ja hooldust teostame Automaailmas müüdavatele toodetele. Garantiiremondi taotlemisel on vajalik esitada järgmine informatsioon:

 • Ostudokumendi originaal või koopia ja müüja garantiitalong (selle olemasolul)
 • Defektse seadme nimetus, mudel ja seerianumber
 • Seadme omaniku kontaktandmed, eesnimi ja perenimi
 • Defekti kirjeldus, võimalusel koos täpsustustega

Garantiikorras kõrvaldatakse ainult tootjapoolsed puudused.
Seadet garantiiremonti andes peab seade olema puhastatud. Garantii remondi alla ei kuulu normaalses töös kuluvad detailid nagu rihmad, ketid, harjad, terad, rehvid, lasteautode rattad, pedaalid. Garantiitingimused (müügigarantii andja on as Salome Auto):

 1. Kui müügigarantii tähtaja jooksul ilmneb kaubal materjali, konstruktsiooni või koostamisviga, siis teostame kauba tasuta parandamise.
 2. Kui kauba parandamine ei õnnestu või ei ole müügigarantii andja arvates majanduslikult otstarbekas, siis müügigarantii andja asendab tasuta kauba.
 3. Kui Kauba parandamine ei õnnestu või ei ole müügigarantii andja arvates majanduslikult otstarbekas, kuid kauba asendamine on võimatu (eelkõige juhul, kui sama kaupa enam ei toodeta), siis tagastab müügigarantii andja Kauba eest makstud raha.

Müügigarantii ei kehti, kui:

 1. Kauba viga on tingitud väärkasutusest;
 2. Kauba viga on tingitud loomulikust kulumisest;
 3. Kauba viga on tingitud ebaharilikust väliskeskkonna mõjust (ülemäärane niiskus, kuumus vms mõju);
 4. Kauba viga on tingitud õnnetusjuhtumist (nt kukkumine);
 5. Kauba viga on tingitud kauba kasutujuhendis vm kaubaga kaasas olevas dokumendis toodud juhiste järgimata jätmisest;
 6. Kauba hooldusraamatus, kasutujuhendis vm kaubaga kaasas olevas dokumendis on ette nähtud kauba perioodiline hooldus ja Ostja ei ole pöördunud tähtaegselt selle teostamiseks müügigarantii andja esindusse.

Müügigarantii lõpeb:

 1. Müügigarantii tähtaja möödumisel;
 2. Kauba seerianumbri eemaldamisel või rikkumisel;
 3. Kauba parandamisel või parandamise üritamisel muu isiku poolt kui müügigarantii andja.

Müügigarantii andja ei hüvita Ostjale kauba transpordikulusid ega kahju, mis tekib Ostjal seoses kauba kasutamise võimatusega selle rikkisoleku ja parandamise aja jooksul. Mitte ühelgi juhul ei hüvita müügigarantii andja Ostjale saamata jäänud tulu. Kui müügigarantii andja asendab tasuta kauba, siis ei alga asendatud kauba suhtes müügigarantii tähtaja kulgemine uuesti.